Hong Kong School Drama Festival 2020-2021 Back

IMG_2658.jpg

Hong Kong School Drama Festival  2020-2021
Section Name of Students Award
Cantonese Chang Wing Kiu  4C Award for Outstanding Performer
Lam Shuk Yin  4A
Tong Yee Nam 4A
 Yeung Hei Yuen 4B
Award for Outstanding Audio-visual Effects
Tang Shing Chun1A
Yip Pik Yi 1B
Chan Ka Lok 1C
Zhong Hiu Yeung 1D
Choi Yat Lam Eillian 1E
Xiao Sui Yan 2B
Mak Kiwi 2C
Chan Yin Hei 3C
He Kwun Yin 3E
Huang Fung Ping 3E
Lam Yan Kiu 3E
Yuen Kwan Ting Venus 3E
Lam Shuk Yin 4A
Tong Yee Nam 4A
Yeung Hei Yuen 4B
Chang Wing Kiu 4C
Lam Ching Tung 4C
Li Hang Dick 4C
Pun Chun Lok 4C
Award for Outstanding Cooperation

Hong Kong School Drama Festival 2020-2021 Back

IMG_2658.jpg

Hong Kong School Drama Festival  2020-2021
Section Name of Students Award
Cantonese Chang Wing Kiu  4C Award for Outstanding Performer
Lam Shuk Yin  4A
Tong Yee Nam 4A
 Yeung Hei Yuen 4B
Award for Outstanding Audio-visual Effects
Tang Shing Chun1A
Yip Pik Yi 1B
Chan Ka Lok 1C
Zhong Hiu Yeung 1D
Choi Yat Lam Eillian 1E
Xiao Sui Yan 2B
Mak Kiwi 2C
Chan Yin Hei 3C
He Kwun Yin 3E
Huang Fung Ping 3E
Lam Yan Kiu 3E
Yuen Kwan Ting Venus 3E
Lam Shuk Yin 4A
Tong Yee Nam 4A
Yeung Hei Yuen 4B
Chang Wing Kiu 4C
Lam Ching Tung 4C
Li Hang Dick 4C
Pun Chun Lok 4C
Award for Outstanding Cooperation